ARVOT

YHTEYS

Nuorisokoti Villa Dorotheassa ensiarvoisen tärkeällä sijalla on todellisen tason kontaktin syntyminen, niin nuoren, hänen vanhempiensa, kuin sosiaalityöntekijöidenkin kanssa. Yhteyden syntyminen vaatii kunnioittavaa kohtelua, avoimuutta ja rehellisyyttä. Nämä taas lisäävät luottamusta, joka mahdollistaa yhteiselämän, tukeutumisen ja uskalluksen elämiseen omana itsenään.

OSALLISUUS

Nuorisokoti Villa Dorotheassa noudetaan suurissa määrin yhteisöhoidollisia toimintaperiaatteita. Jokainen Villassa asuva nuori ja siellä työskentelevä aikuinen on perheyhteisön jäsen ja sellaisena kantaa vastuuta ja saa myös oikeuden olla päättämässä yhteisestä elämästä. Osallisuus on yhteisiä hetkiä harrastusten, kotitöiden, arjen ja juhlan keskellä.

VOIMAVARAKESKEISYYS

Keskeinen näkökulma kasvatustyön tekemiseen on ihmisten oma kyky ratkaista ongelmia. Nuorella itsellään ja hänen vanhemmillaan on hyviä tulevaisuuden tavoitteita ja voimavaroja näiden toteuttamiseen. Meidän tehtävämme on nähdä ne voimavarat ja olla poistamassa esteitä niiden voimavarojen käyttöönoton tieltä. Pyrimme siis avaamaan uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja elämään ja tukemaan myönteisten ratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa